eleonora.groning@gmail.com

Teater Pellerin

är en liten turnerande teater som hör hemma i Göteborg. Vi spelar över hela landet men för det mesta i Göteborg och dess närområde. Vi har även turnerat i Småland, Värmland, Halland, Skåne på Åland med flera platser. Vi repeterar på Konstepidemin i Göteborg. Vi som spelar är Magnus Ekman och Eleonora Gröning.

Producent/Skådespelare
Eleonora Gröning tel: 0736 74 97 83    eleonora.groning@gmail.com

Musiker/Skådespelare
Magnus Ekman tel: 0704 94 57 08 92ekman@telia.com